Herroepingsrecht

DE KOPER HEEFT HET RECHT OM BINNEN EEN TERMIJN VAN 14 DAGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN. DE HERROEPINGSTERMIJN VERSTRIJKT 14 DAGEN NA DE DAG WAAROP DE KOPER OF EEN DOOR DE KOPER AANGEWEZEN DERDE, DIE NIET DE VERVOERDER IS,HET GOED FYSIEK IN BEZIT KRIJGT.

OM HET HERROEPINGSRECHT UIT TE OEFENEN, MOET DE KOPER DE FIRMA VERBERDT-KORDT NV VIA EEN ONDUBBELZINNIGE VERKLARING (BV. SCHRIFTELIJK PER POST OF PER E-MAIL) OP DE HOOGTE STELLEN VAN ZIJN/HAAR BESLISSING DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN.

OM DE HERROEPINGSTERMIJN NA TE LEVEN VOLSTAAT HET VOOR DE KOPER OM ZIJN/HAAR MEDEDELING BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT TE VERZENDEN VOORDAT DE HERROEPINGSTERMIJN IS VERSTREKEN.

DE KOPER DIENT DE FIRMA VERBERDT-KORDT NV VIA E-MAIL OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN HET FEIT DAT HIJ/ZIJ DE PRODUCTEN WENST TERUG TE ZENDEN, MET VERMELDING VAN HET BETREFFENDE ARTIKELNUMMER, DE PRODUCTEN EN DE HOEVEELHEID. EEN TERUGBETALING ZAL WORDEN TOEGEKEND NADAT DE PRODUCTEN ZIJN ONTVANGEN EN GECONTROLEERD. DE KOPER DRAAGT ALLE DIRECTE KOSTEN DIE ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN DERGELIJKE TERUGZENDING.

ALS DE KOPER DE OVEREENKOMST HERROEPT, ONTVANGT HIJ/ZIJ ALLE BETALINGEN DIE HIJ/ZIJ TOT OP DAT MOMENT HEEFT GEDAAN, ONVERWIJLD EN IN IEDER GEVAL NIET LATER DAN 14 DAGEN NADAT DE FIRMA VERBERDT-KORDT NV OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE BESLISSING VAN DE KOPER OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN, VAN DE FIRMA VERBERDT-KORDT NV.DE FIRMA VERBERDT-KORDT NV BETAALT DE KOPER TERUG MET HETZELFDE BETAALMIDDEL ALS WAARMEE DE KOPER DE OORSPRONKELIJKE TRANSACTIE HEEFT VERRICHT; IN IEDER GEVAL ZAL VOOR DE KOPER VOOR ZULKE TERUGBETALING GEEN KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

DE KOPER IS ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARDEVERMINDERING VAN DE GOEDEREN DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE GOEDEREN.

DE KOPER KAN ZICH, NAAST DE GEVALLEN OPGESOMD IN ARTIKEL VI.53 VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT, TENSLOTTE NIET BEROEPEN OP ZIJN/HAAR HERROEPINGSRECHT INDIEN:

  • DE GELEVERDE PRODUCTEN OP MAAT WERDEN GEMAAKT NAAR DE AANWIJZINGEN EN WENSEN VAN DE KOPER
  • DE GELEVERDE PRODUCTEN VAN PERSOONLIJKE AARD ZIJN
  • DE GELEVERDE PRODUCTEN ONVOLLEDIG, BESCHADIGD OF OP EEN AANZIENLIJKE WIJZE GEBRUIKT WERDEN DOOR DE KOPER

BIJ OVERMATIGE TERUGZENDINGEN VAN BESTELLINGEN DOOR DE KOPER BEHOUDT FIRMA VERBERDT-KORDT NV ZICH HET RECHT VOOR OM TOEKOMSTIGE BESTELLINGEN TE WEIGEREN.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x